Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса

Проектът се изпълнява от департаменти „Антропология”, „Кино, реклама и шоу бизнес”,  „Политически науки” и РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ.

Прочетете още…