ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 4

Новини

Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като “Това е съдържание, това е съдържание”.

18 септември 2014 г. (четвъртък), 11.00 ч., бутик хотел „Кристъл палас“ – зала „Шипка“, ул. „Шипка“ 14, София Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, какво означава подкрепа за мобилността на младите изследователи, възможните срещи между наука и бизнес… На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Росен Стоянов – декан на Магистърски факултет, както и други участници в проекта. Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на…

Прочетете повече »

Годишната Генерална конференция през 2014 ще се проведе в основния корпус на Университета в Глазгоу, Шотландия между 3-6 септември. От страна на Нов Български Университет (НБУ) в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0060 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" в нея ще вземат участие с доклади гл. ас. д-р Кирил Аврамов, (секция 2, панел № 362) и гл. ас. д-р Любомир Стефанов,…

Прочетете повече »

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.08.2014 г. Публична покана Техническа спецификация Изисквания…

Прочетете повече »

Двама от участиците в проекта представиха Нов български университет  в международна конференция в Оксфорд, Великобритания      На 4 и 5 август 2014 г. гл. ас. д-р Евелина Христова и ас. Десислава Данкова, докторант от департамент „Масови комуникации“ участваха в четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“ в Оксфорд, Великобритания.      Гл. ас. д-р Евелина Христова от департамент „Масови комуникации“ на НБУ  изнесе доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, в който разглежда как комуникацията със служителите и други вътрешни публики влияе…

Прочетете повече »

Двама от участиците в проекта ще представят Нов български университет  в международна конференция в Оксфорд, Великобритания На 4 и 5 август 2014 г. гл. ас. д-р Евелина Христова и ас. Десислава Данкова, докторант от департамент „Масови комуникации“ ще участват в четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“ в Оксфорд, Великобритания. Гл. ас. д-р Евелина Христова от департамент „Масови комуникации“ на НБУ  ще участва с доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, в който разглежда как комуникацията със служителите и други вътрешни…

Прочетете повече »

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 24.07.2014 г. Публична покана Техническа спесификация Изисквания…

Прочетете повече »