ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 5

Новини

Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като “Това е съдържание, това е съдържание”.

Описание и предмет на процедурата: Избор на изпълнител за „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“ Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Методика Оферта Декларация Декларация за приемане на договора Проект за договор

Прочетете повече »

Описание и предмет на процедурата: Избор на изпълнител за „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса" Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Методика Оферта Декларация Декларация за приемане на договора Проект за договор    

Прочетете повече »

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Заповедта за прекратяване може да видите тук.  

Прочетете повече »