ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 4

Отминали събития

Примерно описание на категория...Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година,

В рамките на проекта стартира  първият семинар обучение по проблемите на визуалната антропология с лектори проф. Людмил Христов и доц. д-р Ирена Бокова. Целта на семинара е да предизвика интереса у младите преподаватели и изследователи (докторанти, постдокторанти и млади учени) към визуалните образи като инструмент на познание и интерпретация. Дискусията засегна основни теми като развитието на визуалната антропология и познанието за човека, визуалното и неговото място в изследователския инструментариум  в съвременността, различните визуални документи, наблюдение, етнографски филм, фотоси. Дебатите се разгърнаха на основата на богат…

Прочетете повече »

Годишната Генерална конференция през 2014 ще се проведе в основния корпус на Университета в Глазгоу, Шотландия между 3-6 септември. От страна на Нов Български Университет (НБУ) в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0060 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" в нея ще вземат участие с доклади гл. ас. д-р Кирил Аврамов, (секция 2, панел № 362) и гл. ас. д-р Любомир Стефанов,…

Прочетете повече »

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.08.2014 г. Публична покана Техническа спецификация Изисквания…

Прочетете повече »

Двама от участиците в проекта ще представят Нов български университет  в международна конференция в Оксфорд, Великобритания На 4 и 5 август 2014 г. гл. ас. д-р Евелина Христова и ас. Десислава Данкова, докторант от департамент „Масови комуникации“ ще участват в четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“ в Оксфорд, Великобритания. Гл. ас. д-р Евелина Христова от департамент „Масови комуникации“ на НБУ  ще участва с доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, в който разглежда как комуникацията със служителите и други вътрешни…

Прочетете повече »

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 24.07.2014 г. Публична покана Техническа спесификация Изисквания…

Прочетете повече »

Описание и предмет на процедурата: Избор на изпълнител за „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“ Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Методика Оферта Декларация Декларация за приемане на договора Проект за договор

Прочетете повече »