ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 5

Отминали събития

Примерно описание на категория...Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година,

Описание и предмет на процедурата: Избор на изпълнител за „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса" Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Методика Оферта Декларация Декларация за приемане на договора Проект за договор    

Прочетете повече »

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на оборудване за Център по визуална антропология” по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 26.05.2014 г. Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Оферта Декларация Декларация…

Прочетете повече »

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи” по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 16.05.2014 г. Публична покана Техническо задание Изисквания към офертите Оферта Декларация Декларация за приемане…

Прочетете повече »