На 28 ноември 2014 г. в конферентната зала на хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54,  Стара Загора, се проведе информационно събитие за представяне на проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента.

На събитието присъстваха представители на културни институти, неправителствени организации от Стара Загора. Представяне на проекта и анализ на отношенията бизнес – наука направиха доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Людмил Христов, доц. д-р Ирена Бокова. В осъществяването на събитето – подготовка, провеждане и дискусия взеха участие и участници в проекта, представители на целевите групи гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Севина Иванова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова, както и други участници в проекта.

На участниците в събитието бяха предоставени информационни и рекламни материали, изработени по проекта.

DSC00007 (2) DSC00015 (2) DSC00024 (2) DSC00034 DSC00055 (2) DSC00069 (2)

(ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ)

В града Стара Загора и региона беше проведено поредното практическо обучение по визуална антропологи в периода 28 ноември – 1 декември.  2014 г. Семинарите и теренната работа бяха провеждани в значими за града места, в културни институти и др. Практическото обучение по визуална антропология е посветено на темата за образите на града – официални, скрити, публични, които се открояват в пространствата на града или се продуцират от местната власт, местни общности, институции.

Теренното изследване се осъществява от участници в проекта в малка група от представители на целевите групи и с научното ръководство на проф. Людмил Христов и доц. д-р Ирена Бокова.

Наблюдението и изследването на „образите на града“ се проведе в експозиционните площи на Регионалния исторически музей, в централната част на града – археологически останки от Августа Траяна, зелени зони и исторически места, музей на „Загорка“ АД, пазари и коледен базар и др. 

DSC00073 DSC00078 DSC00080 DSC00082 DSC00129 DSC00179 DSC00187 IMG_3278 IMG_3288 IMG_3293 IMG_3314 IMG_3316 IMG_3321 IMG_3338 DSC00194