ПОКАНА

за семинар – среща

на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса

 

23 април 2015 г., 14.00 ч. -15.00 ч.

зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)

 

 

Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд.  Университетът изпълнява проекта в партньорство с Регионалния исторически музей  в град Русе.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози, антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Антоний Тодоров, д. н., доц. д-р Васил Гарнизов, проф. Евгений Дайнов, проф. Людмил Христов и др. Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за активно участие в публични комуникации, научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието, вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

По време на семинара на 23 април (четвъртък) 2015 г. в зала „Мати Д“ – административната сграда на НДК (малкото НДК), от 14.00 ч. до 15.00 ч. ще се представят резултати от изследване на добри практики в Европейския съюз и в България, а участници в проекта ще споделят своите впечатления и наблюдения от образователната програма по проекта, както и от практиките в обучение на докторанти, млади учени, постдокторанти и възможностите за развитие чрез мобилност.

В дискусията участват още доц. д-р Антоний Гълъбов, НБУ, доц. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей гр. Русе, преподаватели от НБУ и др.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

За допълнителна информация:

НБУ, департамент „Антропология“ 02/8110615 – anthropo@nbu.bg; 

доц. д-р Ирена Бокова 0898528752 – ibokova@nbu.bg.