DSC00378

В рамките на проекта стартира  първият семинар обучение по проблемите на визуалната антропология с лектори проф. Людмил Христов и доц. д-р Ирена Бокова. Целта на семинара е да предизвика интереса у младите преподаватели и изследователи (докторанти, постдокторанти и млади учени) към визуалните образи като инструмент на познание и интерпретация. Дискусията засегна основни теми като развитието на визуалната антропология и познанието за човека, визуалното и неговото място в изследователския инструментариум  в съвременността, различните визуални документи, наблюдение, етнографски филм, фотоси. Дебатите се разгърнаха на основата на богат визуален материал – фотоси, видеонаблюдение, визуализация на интервюта, етнографски филми. Семинарът постави основите и на теренна работа в града – наблюдение и  изпълнение на конкретни задачи, свързани с визуалното отразяване на спецификите на града.

Фотосите представят работни моменти от семинара

DSC00524 DSC00589 DSC00521 DSC00518 DSC00516 DSC00514 DSC00513 DSC00511 DSC00497 DSC00433 DSC00432 DSC00400 DSC00397 DSC00368IMG_2822 IMG_2823 IMG_2824 IMG_2825 IMG_2826 IMG_2828 IMG_2829 IMG_2831 IMG_2834 IMG_2887 IMG_2888 IMG_2889 IMG_2890 IMG_2891 IMG_2892 IMG_2893 IMG_2894 IMG_2895 IMG_2896 IMG_2897 IMG_2898 IMG_2899 IMG_2900 IMG_2901 IMG_2902 IMG_2903 IMG_2909 IMG_2910 IMG_2911 IMG_2912 IMG_2913

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд на Европейския съюз и на Република България. Авторът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства документът не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.