ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 3

Отминали събития

Примерно описание на категория...Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година,

На 12 декември 2014 г. (петък), 13.00 ч., хотел „Ровно“, ул. „Цар Александър ІІ“ 70, гр. Видин ще бъде представен проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента. Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти,…

Прочетете повече »

На 28 ноември 2014 г. в конферентната зала на хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54,  Стара Загора, се проведе информационно събитие за представяне на проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента. На събитието присъстваха представители на културни институти, неправителствени организации от Стара Загора. Представяне на проекта и анализ на отношенията бизнес –…

Прочетете повече »

28 ноември 2014 г. (петък), 11.00 ч. хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54 (тел.:042 636 606), Стара Загора Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, за възможните срещи между наука и бизнес, защо се подкрепя мобилността на младите изследователи и преподаватели … На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Людмил Христов, доц. д-р Ирена Бокова, д-р Петьо Будаков, д-р Севина Иванова, д-р Стефания Темелкова, както и други участници в проекта. За допълнителна информация: НБУ, департамент „Антропология“…

Прочетете повече »

Какво се случи в гр. Русе на 22-23.09.2014 г. Участници в проекта от НБУ, представители на целевата група взеха участие в подготовката и осъществяването на информационно събитие в град Русе. На 22 септември групата посети новосъздаденото крило на Регионалния исторически музей в Русе. На влизане в новото крило на РИМ за пръв път у всички се породи усещането за европейски музей – една експозиция приближаваща посетителите до действителността, (която те познават) и където могат да се видят в естествен ръст местообитателите им – птиците по…

Прочетете повече »

23 септември 2014 г. (вторник), 11.00 ч., Регионален исторически музей, пл. „Ал. Батенберг“ 3, Русе Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, какво означава подкрепа за мобилността на младите изследователи, възможните срещи между наука и бизнес… На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), Ренета Рошкева (РИМ гр. Русе), гл. ас. д-р Кристина Савова, Калин Калчев, както и други участници в проекта. Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за…

Прочетете повече »

18 септември 2014 г. (четвъртък), 11.00 ч., бутик хотел „Кристъл палас“ – зала „Шипка“, ул. „Шипка“ 14, София Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, какво означава подкрепа за мобилността на младите изследователи, възможните срещи между наука и бизнес… На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Росен Стоянов – декан на Магистърски факултет, както и други участници в проекта. Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на…

Прочетете повече »