ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събития

Отминали събития

Примерно описание на категория...Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година,

ПОКАНА за семинар – среща на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса   27 април 2015 г., 11.00 ч. -12.00 ч. зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)   Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз и…

Прочетете повече »

ПОКАНА за семинар – среща на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса   23 април 2015 г., 14.00 ч. -15.00 ч. зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)     Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз…

Прочетете повече »