ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събития

Новини

Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като “Това е съдържание, това е съдържание”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ   29 септември (вторник) – 14.00-16.00 ч., Национален дворец на културата, зала 7     Организатори: Нов български университет в партньорство с Регионален исторически музей – гр. Русе     ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ от проект    „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, с подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на…

Прочетете повече »

ПОКАНА за семинар – среща на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса   27 април 2015 г., 11.00 ч. -12.00 ч. зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)   Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз и…

Прочетете повече »

ПОКАНА за семинар – среща на участници в проект по схема  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ и заинтересованите страни – представители на бизнеса   23 април 2015 г., 14.00 ч. -15.00 ч. зала „Мати Д“ – НДК (Административна сграда на НДК)     Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз…

Прочетете повече »