Участници в проекта:

stefiГл. ас. д-р Стефания Темелкова

Преподавател, програмен директор БП Маркетинг, дистанционно обучение, води курсове по Рекламна политика,  Интегрирани маркетингови комуникации, Връзки с обществеността, Бизнес комуникации, Маркетинг в туризма, Международни делови преговори, Реклама и търговски комуникации.
Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с темата „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”.
Прочетете повече…

Alexandra Georgieva DamjanovaАлександра Дамянова

Прочетете повече…

 

 

 

Kiril AvramovГл. ас. д-р Кирил Аврамов

Гл. ас. д-р Кирил Аврамов е преподавател в департамент „Политически науки” на НБУ. Получава своето образование в Gustavus Adolphus College (САЩ), Абърдийнски университет (Шотландия), Софийски университет, Централноевропейски университет (ЦЕУ) (Унгария) и Нов български университет (НБУ).

Прочетете повече…

Encho NaidenovАс. д-р Енчо Найденов

Ас. д-р Енчо найденов е преподавател в програма Фотография в НБУ. Завършил е Радио и телевизионна техника в Техническия университет, както и Маркетинг в УНСС. Повече от 20 години работи в областта на комерсиалната фотография у нас.

Прочетете повече…

Bilyana StoimenovaБиляна Стоименова

Биляна Валентинова Стоименова е докторант в НБУ, Департамент „Дизайн и архитектура“. Темата на нейните изследвания е „Дизайн на печатните издания в България от Освобождението (1878 г.) до 1944 г.“
Получава своето образование в Нов български университет – „Графичен дизайн“ с професионална квалификация „Дизайнер“ и професионална квалификация „Магистър по графичен дизайн“ в периода 2007 – 2012 г.

Прочетете повече…

Kalina HristovaГл. ас. д-р Калина Христова

Гл. ас. д-р Калина Христова е преподавател в Нов български университет от 2003 година. Преподавателската  дейност на Калина Христова е свързана с курсове по графика и илюстрация и графичен дизайн. Водещ преподавател е в курсове към БП „Пластични изкуства“

Прочетете повече…

Desislava DankovaДесислава Данкова

Десислава Данкова е докторант в департамент „Масови комуникации“. Темата върху, която работи вече 3 години е „Онлайн медии и публични комуникации“. Предизвикателствата са много, тъй като промените в онлайн средата се случват всеки ден.

Прочетете повече…

Stoyan ManchorovСтоян Манчоров

Прочетете повече…

 

 

 

Тодор Кондарев

Тодор Кондарев е с висше икономическо образувание от Нов български университет. Завършил е специалностите ”Туризъм” и „Бизнес администрация”. Към настоящия момент е докторант към департамент „Политически науки” в областта на Европейския съюз и е заинтересован да изследва процесите, които се развиват вътре в общността. Бъдещото развитие на Европейския съюз като общност от отделни народи, политиките на Европейския съюз спрямо съседни държави и др. 

 

Evelina HristovaГл. ас. д-р Евелина Христова

Гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в магистърските програми “Бизнес комуникации”, “Управление на масовите комуникации”, “Master in International Communications” и “Strategical Leadership” и бакалавърски програми “Масови комуникации” и “Администрация и управление” в Нов български университет от 2007 г.

Прочетете повече…

 

Гл. ас. д-р Румяна Стефанова

Румяна Божидарова Стефанова е доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент "Кино, реклама и шоубизнес" в Нов български университет, магистър-инжинер, със специализации по приложна математика и информатика.

Прочетете повече

 

 

Диана Ботева

Гл. ас. д-р Кристина Савова

Кремена Митева

Искрен Великов

Гл. ас. д-р Петьо Будаков

Гл. ас. д-р Ирена Тодорова

Гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Ас. Даниела Кадийска

Д-р Елизавета Боева

Евелина Гебрева

Ас. д-р Евелина Радославова

Ас. Иво Попов

Калин Калчев

Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Магдалена Трифонова

Меглена Костадинчева

Петко Якимов

Румяна Йорданова

Светлана Великова

Златина Иванова

Красимира Петрова