Информация за проекта, която трябва да се цитира винаги и по всеки повод, свързан с изпълнение на която и да е от дейностите!

Подробности тук…