ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Библиотека

Библиотека

library

 

Информация за проекта, която трябва да се цитира винаги и по всеки повод, свързан с изпълнение на която и да е от дейностите! Подробности тук…  

Прочетете повече »

Отчет на придобития опит от Вас ще предостави на проекта ценна информация, която ще е от полза както за развитието на проекта, така и за подобряване на разработването на програми, които подкрепят развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени. Бланка за отчет

Прочетете повече »