ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 

29 септември (вторник) – 14.00-16.00 ч., Национален дворец на културата, зала 7
 

 


Организатори:
Нов български университет
в партньорство с Регионален исторически музей – гр. Русе
 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ от проект

 

 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, с подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и Република България
(№BG051PO001-3.3.06.-0060)
 

 

Водещ:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Участници:
Участници в проекта, представители на целевите групи – докторанти, постдокторанти и млади учени от НБУ и РИМ гр. Русе, преподаватели от НБУ, представители на заинтересованите страни, на фирмите – партньори по проекта и др.


Програма
Представяне на резултатите от осъществяване на проекта  в 2 образователни филма – за образователната програма и за проекта, оценки за изпълнение на проекта, както и за образователната програма и нейното провеждане, мобилност на участниците в международни прояви,  публикувани изследвания с DVD и др.

 

Връчване на сертификати на успешно завършилите обучениетоНДК, зала „Мати-Д“, 19.30 ч.

 

За допълнителна информация и потвърждаване на участието:

anthropo@nbu.bg,

сл. тел.: 02 8110615

Департамент „Антропология“ – НБУ

Ул. „Монтевидео“ 21 – 1618 София