ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събития

Предстоящи събития

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ   29 септември (вторник) – 14.00-16.00 ч., Национален дворец на културата, зала 7     Организатори: Нов български университет в партньорство с Регионален исторически музей – гр. Русе     ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ от проект    „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, с подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на…

Прочетете повече »