От 31 октомври до 9 ноември 2014 година се проведе 55-тият международен филмов фестивал в град Солун, Гърция.

Доклад от д-р Румяна Стефанова

Презентация