ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Контакти

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001
"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

Адрес: гр. София 1618, България, ул. Монтевидео 21

 

ЕКИП

 
 
Доц. д-р Ирена Бокова
Длъжност: ръководител проект
Тел.: 02 8110 615
E-mail: irena_bokova кльомба abv точка bg

Доц. д-р Антоний Гълъбов
Длъжност: член на екипа
E-mail:
agalabov кльомба gmail точка com

проф. Людмил Христов
Длъжност: член на екипа
Е-mail:
lchristov кльомба nbu точка bg

 

Доц. д-р Николай Ненов
Длъжност: член на екипа

Лилия Колова
Длъжност: член на екипа

Бойка Кирилова
Длъжност: член на екипа

Наталия Любомирова
Длъжност: член на екипа

Румяна Каменова
Длъжност: член на екипа

 
Виктор Захариев
Длъжност: Експерт дизайн и разработване на съдържание на интерактивни  DVD-та

Илин Стоянов
Длъжност: Експерт разработване техническа спецификация на интернет страница и системен администратор на техниката по проекта и интернет страницата
E-mail: istoianov кльомба nbu точка bg

Петър Петров
Длъжност: Експерт (оператор за заснемане на обучението, практиките и учебните филми, монтаж)
E-mail:

 

Форма за запитвания

Полетата отбелязани със звезда (*) са задължителни за попълване!