Отчет на придобития опит от Вас ще предостави на проекта ценна информация, която ще е от полза както за развитието на проекта, така и за подобряване на разработването на програми, които подкрепят развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Бланка за отчет