ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0060-C0001

"Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Начало » Новини и събитияСтраница 3

Новини и събития

Запознайте се с последните новини, обвързани с развитието на проекта "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса". Тук ще намерите актуални новини, както и предстоящи събития. В рубриката отминали събития, можете да се запознаете какво, къде и как се е случило.

СЕМИНАР СРЕЩА на заинтересовани страни – представители на бизнеса в град Русе и участници в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.   На 16 февруари 2015 г. (понеделник), от 14.00 ч., в хотел „Вега“, ул. „Александровска“ 48, гр. Русе ще се състои Семинар за среща на заинтересованите страни – представители на бизнеса в град Русе и участници в проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и…

Прочетете повече »

На 12 декември 2014 г. (петък), 13.00 ч., хотел „Ровно“, ул. „Цар Александър ІІ“ 70, гр. Видин ще бъде представен проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента. Нов български университет е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти,…

Прочетете повече »

На 28 ноември 2014 г. в конферентната зала на хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54,  Стара Загора, се проведе информационно събитие за представяне на проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента. На събитието присъстваха представители на културни институти, неправителствени организации от Стара Загора. Представяне на проекта и анализ на отношенията бизнес –…

Прочетете повече »

28 ноември 2014 г. (петък), 11.00 ч. хотел „Елеганс“, ул. „П. Р. Славейков“ 54 (тел.:042 636 606), Стара Загора Как се постигат целите на проекта, защо се изгражда Център по визуална антропология, за възможните срещи между наука и бизнес, защо се подкрепя мобилността на младите изследователи и преподаватели … На Вашите въпроси отговарят доц. д-р Антоний Гълъбов, проф. Людмил Христов, доц. д-р Ирена Бокова, д-р Петьо Будаков, д-р Севина Иванова, д-р Стефания Темелкова, както и други участници в проекта. За допълнителна информация: НБУ, департамент „Антропология“…

Прочетете повече »

Какво се случи в гр. Русе на 22-23.09.2014 г. Участници в проекта от НБУ, представители на целевата група взеха участие в подготовката и осъществяването на информационно събитие в град Русе. На 22 септември групата посети новосъздаденото крило на Регионалния исторически музей в Русе. На влизане в новото крило на РИМ за пръв път у всички се породи усещането за европейски музей – една експозиция приближаваща посетителите до действителността, (която те познават) и където могат да се видят в естествен ръст местообитателите им – птиците по…

Прочетете повече »