Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител за „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса"