На 16 февруари 2015 г. в конферентната зала на хотел „Вега“, гр. Русе  се проведе семинар среща с бизнеса по проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” и неговото реализиране до момента.

Нов български университет  е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Университетът изпълнява проекта в партньорство с Регионалния исторически музей в град Русе. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд.

В срещата взеха участие представители на деловите среди в Русе, представители на творческите индустрии, на Русенския университет, както и представители на целевите групи сред които младите учени от РИМ гр. Русе, Христина Дякова, Михаела Кръстева, ас. Иво Попов и др. от НБУ. Представяне на проблематиката направи доц. д-р Антоний Гълъбов, а в дискусията се включиха и доц. д-р Николай Ненов, директор на РИМ гр. Русе и доц. д-р Ирена Бокова, НБУ. Модератор на дискусията е Цвета Ненова, продуцентска къща „Арена медия“.

IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0398 IMG_0399 IMG_0402

Семинарът бе отразен в редица онлайн издания и регионални медии:

ARENAMedia.net

ARENAMedia.net

RuseInfo.net

topnovini.bg

Областна администрация – Русе

Вестник "Утро"